مرید طاعت بیگانگان مشو

1 copy
4
1
2
3

اثر: خوشنویسی سیاه قلم

ابعاد: 21cm * 30cm

اسم اثر: مرید طاعت بیگانگان مشو

تولید: 1399

مرکب ضد آب

قاسم صمدیان