درباره ما

درباره ما

وقتی، در حالی که دره دوست داشتنی با بخار در اطراف من، و نور خورشید به قسمت بالای ورقه های غیر قابل نفوذ درختان من می رسد.

استاد قاسم صمدیان

دارای درجه استادی در خوشنویسی از سال 1391 از انجمن خوشنویسان ایران و بیش از 30 سال فعالیت در زمینه هنرهای تجسمی.

گواهینامه و مدارک هنری:

محتوا

محتوا

محتوا

محتوا

محتوا