تمرین خوشنویسی با مجموعه شش جلدی«مشق شب»

مجموعه شش جلدی «مشق شب» متن درس های کتاب فارسی هر پایه ابتدایی است که با خط تحریری نستعلیق زیبا، به صورت سرمشق در اختیار دانش آموزان می گیرد و توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خوشنویسی، نگارش چشم نواز کلمات است و حسن خط، ترفیع جایگاه کلمه و کلام و خواناتر شدن متون و روشن تر شدن مضمون مکتوبات. انتشارات کتاب نیستان با عنایت به اعتلا و ترفیع این میراث گرانمایه، پس از چاپ مجموعه شش جلدی «نون و القلم»، اکنون مجموعه شش جلدی «مشق شب» را در تکمیل و تداوم این معنا ، چاپ و منتشر کرده است.

این مجموعه نیز بر اساس اصول آموزشی و تجربی و هماهنگ با روند تحصیلی دانش آموزان طراحی شده است.

کتاب «مشق شب» متن درس های کتاب فارسی هر پایه ابتدایی است که با خط تحریری نستعلیق زیبا، به صورت سرمشق در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد، تا ضمن ارائه مشق درس فارسی، خوشنویسی را نیز تمرین کرده باشند.

حُسن ختام این مجموعه آموزشی، یک جلد کتاب داستانی است که با خوشنویسی چند داستان برگزیده از کتاب «داستان راستان» اثر ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری، حین آشنایی با آموزه های آسمانی، به قوّت قلم و خبرگی نوآموزان می افزاید. سرلوحه های مجموعه «نون و القلم» در قالب خوشنویسی تحریری خط نستعلیق است.

طراحی و تالیف این مجموعه، ثمره سال ها تجربه سعید نیک خواه آزاد در تدریس دلسوزانه و معلمی عاشقانه در پایه های مختلف ابتدایی است.

وی در طول سالیان آموزگاری، شاهد رشد و شکوفایی شاگردان خود با بهره بردن از این روش و سرلوحه ها بوده است.

خوشنویسی این مجموعه به هنر حامد توسلی قلم زده شده است که از مدرسان انجمن خوشنویسان ایران و از معلمان خط مدارس و صاحب آثار و تابلوهای هنرمندانه است.

این مجموعه، به امید قرارگیری این تجربیات ارزنده و موفق در اختیار عموم نوآموزان و دانش آموزان و هنرجویان و علاقه مندان هنر خوشنویسی و زبان و ادب فارسی، منتشر شده است.

ارسال یک نظر